15m gevær og pistol

Lidt om skydning på 15m.

Nedgangen til kælderen på Haarby Skole. Når du er kommet ned af trapperne og går til venstre, findes skydebanen bag første dør på venstre side.

Nedgangen til kælderen på Haarby Skole.
Når du er kommet ned af trapperne og går til venstre, findes skydebanen bag første dør på venstre side.

Efterfølgende et par punkter til det med sikkerheden.

For at dyrke skydning er det en forudsætning:

– at skytten betjener våben og ammunition forsvarligt.

– at skytten er sit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition.

– at skytten kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne.

Når du tager/modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt.
Dette gælder også, når du får et våben tilbage eller igen tager et våben, efter at du har været væk fra det.
Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil.
Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på skydestandpladsen, og piben skal pege mod skiverne.

Efter skydningen, og inden du forlader standpladsen, skal du og banekommandøren kontrollere, at våbnet ikke er ladt, og at der ikke er patroner/hagl i kammeret, magasinet eller tromlen.
Ved våben med magasin, udtages magasinet.
Efter kontrollen isættes sikkerhedspløk i kammer/tromle, så man tydeligt kan se, at der ikke kan sidde en patron/et hagl i kammeret/ tromlen.

Du skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og ordrer.
Er du alene på skydebanen, er du selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og instruksen for den pågældende skydebane.
Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.

Husk altid – som skytte eller tilskuer
– at bære høreværn under ophold på skydebaner.

Børn på skydebanen.

Børn på skydebanen.

Den ene er i gang med skydningen og den anden er lige blevet færdig med sin skydning.

Junior skytte som er ved at gøre sig klar til at skyde.

Junior skytte som er ved at gøre sig klar til at skyde.

Hun har valgt at skyde med remstøtte. Det er som tidligere nævnt at junioerne, også må benytte sig af fast anlæg, såsom børnene.